logo menu icon
        

Algemene Voorwaarden en Privacy

VZW Zorgarchitect, gevestigd aan Jan Palfijnstraat 20, 8800 Kortrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.zorgarchitect.be Jan Palfijnstraat 20, 8800 Kortrijk De Functionaris Gegevensbescherming van VZW Zorgarchitect is te bereiken via info@zorgarchitect.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

VZW Zorgarchitect verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Overige persoonsgegevens en publieke gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch - Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zorgarchitect.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VZW Zorgarchitect verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - VZW Zorgarchitect analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

VZW Zorgarchitect neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VZW Zorgarchitect) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VZW Zorgarchitect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Wij bewaren tracking gegevens om beter te begrijpen hoe onze website gebruikt wordt. Deze tracking gegevens bekomen we o.a. d.m.v. Google Analytics. De tracking gegevens bewaren we voor onbepaalde duur zodat we er nu en in de toekomst analyses mee kunnen doen. Wij bewaren geen gegevens die gelinkt kunnen worden aan onze bezoekers. Bijvoorbeeld: een websitebezoeker zoekt naar specialisten volgens een specifieke specialisatie of aandoening. Wij kunnen bijhouden op welke zoektermen er veel gezocht wordt, maar nooit zullen wij een specifieke bezoeker linken aan een zoekopdracht. De websitebezoeker kan er van uitgaan dat zijn activiteiten volledig anoniem zijn. Wij bewaren persoonlijke gegevens van medische profielen om enzerzijds een account voor hen aan te kunnen maken en anderzijds om hen te kunnen contacteren indien wij dit nodig achten om onze dienstverlening correct uit te kunnen voeren. Let op: bij registratie zijn niet alle gegevens "persoonlijke gegevens". Gegevens die wij persoonlijk achten tijdens de registratie zijn: uw persoonlijk e-mailadres, wachtwoord en telefoonnummer. Alle persoonsgegevens bewaren wij voor onbepaalde duur. Wij bewaren gegevens die ingevoerd werden door aangemaakte medische profielen om deze publiekelijk ter beschikking te stellen. Dit is tevens één van de hoofddoelen van VZW Zorgarchitect. De inhoud die medische profielen delen met het publiek zijn volledig hun eigen verantwoordelijkheid. Deze gegevens bewaren we voor onbepaalde duur. Ook dient u te weten dat wij de door u ingegeven publieke gegevens mogen wijzigen zonder toestemming te vragen met als reden: spelfouten, professioneel taalgebruik of gelijkaardige redenen. Wij bewaren gegevens die ingevoerd werden door personen die geabonneerd hebben op onze nieuwsbrief. De gegevens die tijdens deze inschrijving ingevoerd werden worden nooit met niemand gedeeld. Deze gegevens bewaren we voor onbepaalde duur tenzij de abonnee zich uitschrijft uit de nieuwsbrief of persoonlijk contact opneemt met VZW Zorgarchitect via info@zorgarchitect.be Indien een medisch profiel zijn persoonlijke of publiekelijke gegevens wenst te verwijderen, dan vragen wij om contact op te nemen met info@zorgarchitect.be, vervolgens zullen wij de nodige gegevens uit ons systeem verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

VZW Zorgarchitect kan uw publieke medisch profielgegevens delen met verschillende derden als dit noodzakelijk is om het doel (verstrekken van correcte medische informatie) na te streven, voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VZW Zorgarchitect blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VZW Zorgarchitect gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. VZW Zorgarchitect gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden en anderzijds om inzichten over onze website te verzamelen zoals eerder werd aangegeven. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VZW Zorgarchitect en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zorgarchitect.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen en extra

VZW Zorgarchitect neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@zorgarchitect.be VZW Zorgarchitect zal te allen tijde de privacywet en andere reglementen trachten zo goed mogelijk na te leven. Indien er problemen zijn verzoeken wij u dit te laten weten via info@zorgarchitect.be, vervolgens zullen wij zo snel mogelijk handelen indien nodig.